Кафедра автотехнічного забезпечення

0102Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України Дем’янчук Борис Олександрович, автор понад 200 наукових праць, зокрема: 7-ми монографій, 4-х підручників, 7 – ми навчальних посібників, 60-ти винаходів, більше 80-ти статей у фахових виданнях та у виданнях Scopus, в «Європейському журналі передових технологій», і у виданнях міжнародних науко-метритричних баз за напрямом – живучість, експлуатація та відновлення озброєння і військової техніки, а також теоретичних основ моделювання процесів складних систем забезпечення. Неодноразово приймав участь у міжнародних та національних конференціях. Є семикратним переможцем Всеукраїнських і Всеармійських конкурсів «Винахід – 2007 – 2017», отримані дипломи першого ступеню. На Всеармійських конкурсах «Кращій винахід року» отримані 4 Дипломи. У 2014 році став переможцем патент «Спосіб захисту пунктів управління з електронною апаратурою»; у 2015 році став переможцем патент «Спосіб загоризонтної технічної розвідки», у 2019 році отримав Диплом за оригінальне технічне рішення патент «Спосіб визначення геометричних розмірів обꞌєктів за горизонтом», а у 2020 році отримано патент «Загоризонтний відеолокатор».

003 Кафедра автотехнічного забезпечення Військової академії (м. Одеса) створена спільною директивою Міністра оборони України та Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗС України від 02.08.2014 р. №Д-332/1/7.

008Кафедра здійснює підготовку магістрів, які навчаються за спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка”, за спеціалізацією “Військова автомобільна техніка”.

Сучасні головні завдання кафедри:

- організація і ведення усіх видів навчальної, методичної та наукової і науково-технічної діяльності на кафедрі;
- організація наукових досліджень, впровадження їх результатів у навчальний процес і у практику військ, вдосконалення навчально-матеріальної бази та керівництво науковою роботою магістрантів; - систематичне узгодження навчальних планів, програм підготовки магістрів з Замовником - Центральним автомобільним управлінням Озброєння Командування Сил логістики Збройних Сил України та виконання його розпоряджень і рекомендацій;
- забезпечення високого рівня підготовки і професійної майстерності випускників-офіцерів з питань організації автотехнічного забезпечення в умовах сучасних бойових дій;
005004- патріотичне виховання курсантів, формування дисциплінованих, морально-психологічно стійких, вольових офіцерів-випускників, які здатні вміло та високопрофесійно керувати автомобільною службою у військах.

На кафедрі, у постійній взаємодії з замовником, здійснюється викладання дисциплін з професійної та практичної підготовки магістрантів:

- автотехнічне забезпечення бойових дій;
- автотехнічне забезпечення транспортної логістики;
- організація роботи автомобільної служби;
- основи розвитку озброєння та військової техніки;
- моделювання процесів забезпечення;
- теорія і технологія наукових досліджень.
Для адꞌюнктів за спеціальністю «Озброєння та військова техніка» на І і ІІ курсі кафедра викладає дисципліну «Основи створення і розвитку озброєння і військової техніки».

006007Навчально – матеріальна база кафедри

Заняття на кафедрі проводяться з використанням сучасних мультимедійних засобів навчання, програмного забезпечення та макетів з автотехнічного забезпечення. Це дозволяє суттєво покращити не лише рівень викладання, але й забезпечити високу наочність навчання та ефективність сприйняття матеріалу. Курсанти використовують сучасні спеціалізовані та компꞌютерний класи.

Наукова робота на кафедрі

Професорсько-викладацький склад кафедри веде активну науково-дослідницьку роботу (НДР) в напрямках удосконалення надійності і живучості автомобільних засобів, ефективності системи їх експлуатації та відновлення при пошкодженнях противником. НДР кафедри відома не тільки в Україні, але і за кордоном. Це характеризують наступні результати роботи НПП: 13 – наукових монографій; 9 – підручників; 78 – навчальних посібників; 257 – наукових статей у фахових виданнях та у наукових журналах, що включені в Міжнародні наукометрічні бази; 70 – винаходів, 7 – винаходів є переможцями Всеукраїнських і Всеармійських конкурсів «Кращій винахід року».

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі