Факультет підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння

Факультет підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння є основним структурним підрозділом Військової академії, що розпочав свою діяльність відповідно до спільного наказу Міністра оборони України та Начальника Генерального штабу Збройних Сил України з 30.06.2015 року.

На цьому факультеті здійснюється викладання навчальних дисциплін з будови та експлуатації всього спектру ракетно-артилерійського озброєння від мінометів до ракетних комплексів.

Знання, набуті курсантами під час навчання на факультеті підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння, є базовими для подальшого оволодіння ними відповідного фаху, адже без знання устрою, взаємодії частин та механізмів, принципу роботи неможливо ефективно використовувати сучасні високотехнологічні зразки озброєння та військової техніки.

КЕРІВНИЙ СКЛАД ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння ГЕВОРГЯН Роланд Григорович Факультет підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння
 Факультет підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння
Начальник факультету
підготовки спеціалістів
ракетно-артилерійського
озброєння
полковник
ГЕВОРГЯН
Роланд
Григорович
 Факультет підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння
Святокум Костянтин Валерійович КАЧАНОВ Олександр Олександрович
Заступник начальника
факультету з навчальної
та наукової роботи –
начальник навчальної
частини

підполковник

СВЯТОКУМ
Костянтин
Валерійович
Заступник начальника
факультету з морально-
психологічного
забезпечення

підполковник

КАЧАНОВ
Олександр
Олександрович

Факультет підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння

Факультет підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння

Факультет підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

- здійснення освітньої діяльності, що забезпечує підготовку військових фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» для Збройних Сил України та інших центральних органів виконавчої влади, за спеціальністями: Озброєння та військова техніка; Електроенергетіка, електротехніка та електромеханіка;
- підвищення рівня методичної підготовки науково-педагогічних працівників, опанування ними нових стандартів, форм, методів роботи, досягнення якісних змін у культурі взаємовідносин в системі підготовки та виховання майбутніх офіцерів;
- підтримання високого рівня військової дисципліни, забезпечення законності та правопорядку у військових колективах;
- удосконалення навчальної, матеріально-технічної бази кафедр факультету та забезпечення утримання у належному стані озброєння та військової техніки, навчально-тренувальних засобів;
- підтримання статутного порядку, забезпечення надійного зберігання військового майна;
- здійснення наукової і науково-технічної діяльності, що пов'язана з проведенням системних наукових досліджень стану, перспектив розвитку та шляхів удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення Сухопутних військ Збройних Сил України та військової освіти;
- здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестація;
- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються на факультеті, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
- підвищення освітньо-культурного рівня особового складу факультету.
Факультет підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння включає в себе три кафедри: кафедра інженерної механіки, кафедра електротехніки та систем ракетно-артилерійського озброєння і, власне, кафедра ракетно-артилерійського озброєння.

Кафедра ракетно-артилерійського озброєння

Нікул Станіслав Олексійович

Була створена 23 лютого 1969 р.

Начальник кафедри ракетно-артилерійського озброєння, кандидат технічних наук, доцент,  полковник Нікул  Станіслав Олексійович.

Кафедра ракетно-артилерійського озброєння здійснює підготовку військових фахівців служби ракетно-артилерійського озброєння для Збройних Сил України:

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 255 «Озброєння та військова техніка» та трьома спеціалізаціями:

- експлуатація та ремонт ракетно-артилерійського озброєння;

- експлуатація та ремонт артилерійського озброєння;

- боєприпаси, вибухові пристрої, освітлювальні та сигнальні засоби.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у науково-дослідних роботах, науково-військових конкурсах, які сприяють розвитку військової освіти і науки, проводять патентування винаходів, видають статті, посібники, збірники.

Кафедра Інженерної механіки

Лебедєв Борис Володимирович

Завідувачем кафедри «Інженерної механіки» кандидат технічних наук, доцент Лебедєв Борис Володимирович.

Кафедра створена 07 вересня 2015 року.

Призначена для формування загальноосвітньої і загальноінженерної бази підготовки фахівців як ракетно-артилерійського напряму так і інших військових - по всіх спеціальностях підготовки академії.

На сьогоднішній день кафедра «Інженерної механіки» - одна з наймолодших кафедр Академії. Її історія починається сьомого вересня 2015 року

Загальними задачами кафедри є теоретична і практична підготовка курсантів по дисциплінах, що формують інженерне мислення майбутніх фахівців по експлуатації і ремонту ракетно-артилерійського озброєння.

Кафедра електротехніки та систем ракетно-артилерійського озброєння

Миргород Володимир Федорович

Завідувач кафедри кандидат технічних наук, Букарос Андрій Юрійович.

Кафедра створена 07 вересня 2015 року.

Кафедра здійснює підготовку курсантів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та іншими спеціальностями Військової академії.

Головні завдання кафедри: забезпечення підготовки курсантів за освітнім ступенем «Бакалавр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», участь в підготовці магістрів спеціальності 255 «Озброєння та військова техніка». Кафедра забезпечує також підготовку курсантів по дисциплінам електротехнічного напрямку інших спеціальностей Військової академії.

ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ

Факультет підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння здійснює підготовку за спеціальністю ракетно-артилерійського озброєння та спеціалізаціями:

06    07
 08  –"Експлуатація та ремонт ракетно-артилерійського озброєння";  09
 10 –"Боєприпаси, вибухові пристрої, освітлювальні та сигнальні засоби".  11

  СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ:

  • управління факультету;
  • навчальна частина факультету;
  • кафедра ракетно-артилерійського озброєння;
  • кафедра електротехніки та систем ракетно-артилерійського озброєння;
  • кафедра інженерної механіки;
  • підрозділів курсантів з І-го по V-й курс.
  • Навчально-матеріальна база факультету забезпечує проведення усіх видів занять, передбачених навчальними планами і програмами. Вона розміщується в 3 учбових корпусах, 19 навчальних класах та 1 сховищі з військовою та спеціальною технікою. Для проведення занять залучається 42 науково-педагогічних працівника, з яких: 6 докторів наук, 20 кандидатів, 1 заслужений винахідник України та 1 заслужений діяч науки та техніки України. Окрім того, співробітники факультету мають наукові розробки, що впроваджені та прийняті на озброєння. Лише за останні п’ять років науково-педагогічними працівниками факультету опубліковано більш ніж 150 наукових праць в провідних виданнях, одержано позитивне рішення на винахід.

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі