НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

Науково-організаційний відділ створене у складі управління академії і призначене для:

- організації наукової і науково-технічної діяльності в академії, її перспективного і поточного планування;

- координації роботи структурних підрозділів академії у сфері наукової і науково-технічної діяльності;

- науково-методичного та інформаційно-видавничого забезпечення структурних підрозділів академії;

- контролю за здійсненням наукової та науково-технічної діяльності;

- організації підготовки та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів;

- організації і координації винахідницької, раціоналізаторської та інформаційно-видавничої роботи;

- налагодження та підтримання наукових зв’язків і взаємодії з науково-дослідними установамиЗбройних Сил України, вищими військовими навчальними закладами і військово-навчальними підрозділами вищих навчальних закладів, що проводять дослідження зі спеціальностей (спеціалізацій) підготовки офіцерських кадрів в академії;

- здійснення моніторингу наукової і науково-технічної діяльності академії.

Основними завданнями відділу є:

- розробка перспективного та Річного планів наукової і науково-технічної діяльності академії;

- організація і складання звітів про наукову і науково-технічну діяльність академії, подання встановленим порядком науково-технічної інформації і звітів про виконані роботи у вищі організації (установи) та органи статистики;

- координація планування заходів наукової і науково-технічної діяльності і освітнього процесу в академії;

- розробка проектів наказів та розпоряджень начальника академії з питань організації та проведення наукової та науково-технічної діяльності академії, здійснювати контроль і проведення аналізу їх виконання;

- організація, координація і контроль ведення наукової роботи курсантів на кафедрах і факультетах;

- проведення цілеспрямованої роботи з підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

- участь у пропаганді передових наукових знань, досягнень науки і техніки, сприяння розвитку творчої ініціативи військовослужбовців, працівників і слухачів академії;

- організація та проведення в академії наукових і науково-практичних конференцій міжвузівського, національного та міжнародного рівнів, семінарів, нарад, дискусій з питань наукової і науково-технічної діяльності;

- участь у заходах міжнародного військового співробітництва;

- проведення службового листування з питань наукової і науково-технічної діяльності.

 


............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі