Витяг з наказу "Про призначення групи з внутрішнього забезпечення якості освіти"

 

Обов’язки, права та повноваження групи визначені положенням про групу внутрішнього забезпечення якості освіти Військової академії (м. Одеса)

Положення про групу внутрішнього забезпечення якості освіти Військової академії

План роботи грипи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система індикаторів стану якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Військової академії

 

national agency1. НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

2. Нормативні і допоміжні документи

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Порядок оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньої програми

Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми

Глосарій

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти

3. Звіт щодо результатов функцюнування системи внутршнього забезпечення якості

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі