На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 286 сформовано Військову академію (м.Одеса)

Військова академія (м. Одеса) – це сучасний міжвидовий військовий навчальний заклад, який має глибокі історичні традиції та більш ніж вікову історію і здійснює підготовку військових фахівців за першим і другим освітньо-кваліфікаційними рівнями («бакалавр» та «магістр»), науково-педагогічних працівників за третім освітньо-кваліфікаційним рівнем ("доктор філософії) для Збройних Сил України та інших військових формувань; проводить мовну підготовку військовослужбовців та працівників Збройних Сил України; організовує підвищення кваліфікації військовослужбовців і науково-педагогічних працівників та здійснює підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу, а також проводить наукову, науково-технічну та методичну діяльність.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Спеціальності:

— "Військове управління (за видами Збройних Сил)", спеціалізації:
"Управління діями підрозділів десантно-штурмових військ",
"Управління діями підрозділів військової розвідки";
"Управління діями підрозділів спеціального призначення";
"Управління діями підрозділів морської піхоти";
"Повітрянодесантна підготовка підрозділів".
— "Забезпечення військ (сил) ", спеціалізації:
"Продовольче забезпечення військ (сил)";
"Речове забезпечення військ (сил)";
"Забезпечення підрозділів (частин, з'єднань) ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами";
"Транспортна логістика";
"Організація розвідувально-інформаційної роботи у військових частинах (підрозділах)".
— "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізації:
"Експлуатація і ремонт ракетно-артилерійського озброєння";
"Боєприпаси, вибухові пристрої, освітлювальні та сигнальні засоби";
— "Автомобільний транспорт", спеціалізація:
"Автомобілі та автомобільне господарство".

Термін навчання – 4 роки.

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Спеціальності:

— "Озброєння та військова техніка", спеціалізації:
"Експлуатація і ремонт ракетно-артилерійського озброєння";
"Боєприпаси, вибухові пристрої, освітлювальні та сигнальні засоби";
"Військова автомобільна техніка".

Термін навчання – 2 роки.

Спеціальності:

— "Озброєння та військова техніка"

Термін навчання – 4 роки.

Мовна підготовка військовослужбовців та працівників Збройних Сил України (англійська мова) здійснюється згідно Концепції навчання Іноземних мов у військових навчальних закладах Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 01.06.2009 №267, наказу Міністра оборони України від 17.05.2010 №250 "Про затвердження Положення про курси Іноземних мов у Збройних Силах України".

Термін навчання – три місяці.

Відповідно до наказу Міністра оборони України від 04.04.2017 року №202 "Про організацію та проведення підвищення кваліфікації військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та державних службовців Міністерства оборони України та Збройних Сил України" на Військову академію покладено проведення занять по підвищенню кваліфікації за відповідними посадами.

Курси проводяться з метою забезпечення безперервної підготовки та перспектив просування по службі військовослужбовців та державних службовців Збройних Сил України, отримання ними знань, умінь і практичних навичок для виконання обов’язків за посадами, а також призначення на вищі посади.

Термін навчання – від двох тижнів до двох місяців.

Підготовка офіцерів запасу здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012р. №48 "Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу" та наказу Міністра освіти України та Міністра оборони України від 11.11.2004р. №531/857 "Про затвердження Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів".

Термін навчання – 2 роки.

У Військовій академії зосереджено потужний науково-педагогічний потенціал. Наукові ступені і вчені звання мають близько ста чоловік.

Військова академія (м. Одеса) має сучасну навчально-матеріальну базу, основу якої складають класи і лабораторії академії, оснащені необхідним навчальним і лабораторним обладнанням, зразками озброєння і військової техніки, технічними засобами навчання та сучасною обчислювальною технікою, а також комп’ютерні класи з підключенням до мережі Інтернет та бібліотека з читальним залом.

Для виконання вправ навчальних стрільб в пункті постійної дислокації є стаціонарний стрілецький тир, а також пневматичний та електронний тири.

Спортивні споруди та місця для занять з фізичної підготовки включають зал спортивних і рухових ігор, тренажерний зал, спеціалізований зал для рукопашного бою, спортивний майданчик з гімнастичними спорудами, майданчик для гри у баскетбол, смуга перешкод, футбольне поле із замкнутою біговою доріжкою.

Для проведення наукових досліджень та підвищення рівня навчального процесу у складі Військової академії створений Науковий центр, який має власну наукову історію, потужний науковий потенціал і належну матеріальну базу, що дозволяє виконувати на високому рівні науково-теоретичні та науково-прикладні дослідження за напрямками підготовки військових спеціалістів.

http://service-joomla.ru/plagini/item/75-simple-popup.html

Источник http://service-joomla.ru/plagini/item/75-simple-popup.html

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі